แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
158
เดือนนี้
4,177
เดือนที่แล้ว
4,777
ปีนี้
22,750
ปีที่แล้ว
39,771
ทั้งหมด
196,232
ไอพี ของคุณ
18.232.52.135

ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 11 ก.พ. 2565
2รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลชมภู 19 พ.ย. 2564
3รายงานแบบสรุปโครงการจัดการเลือกตั้งเทศบาลตำบลชมภู 25641 มิ.ย. 2564
4รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลชมภู  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256411 พ.ย. 2563
5รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลชมภู ประจำปีงบประมาณ 25631 ต.ค. 2563
6รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25634 มิ.ย. 2563
7รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 256220 ม.ค. 2563
8รายงานผลสรุปทัศนคติการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายภายในเทศบาลตําบลชมภู11 ม.ค. 2563
9รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นตามโครงการนำร่องแนวคิดใหม่สู่การเป็นเมืองสีเขียว10 ม.ค. 2563
10รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256231 ต.ค. 2562
11รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 256131 ต.ค. 2561
12รายงานผลโครงการสนับสนุนการฟังเทศน์ในฤดูกาลเข้าพรรษา ประจำปี 256031 ต.ค. 2560

1