แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
85
เมื่อวานนี้
193
เดือนนี้
2,662
เดือนที่แล้ว
4,236
ปีนี้
2,662
ปีที่แล้ว
39,771
ทั้งหมด
176,144
ไอพี ของคุณ
35.153.100.128

ลำดับรายการวันที่
1เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256515 ก.ย. 2564
2ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256515 ก.ย. 2564
3ขออนุมัติลงนามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256515 ก.ย. 2564
4ประชุมพิจารณาแปรญัตติ ครั้งที่ 219 ส.ค. 2564
5รายงานแบบสรุปโครงการจัดการเลือกตั้งเทศบาลตำบลชมภู 25641 มิ.ย. 2564
6แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลชมภู13 พ.ค. 2564
7การกำหนดสมัยประชุมสถาเทศบาลตำบลชมภู สมัยสามัญ ประจำปี 2564 และวันเริ่มประชุมสภา สมัยสามัญ7 พ.ค. 2564
8แจ้งให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลชมภู สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25647 พ.ค. 2564
9แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลชมภู7 พ.ค. 2564
10แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชมภู7 พ.ค. 2564
11กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 25657 พ.ค. 2564
12เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชมภู สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 25647 พ.ค. 2564
13นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลชมภู สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25647 พ.ค. 2564
14ทต.ชมภู ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลชมภู สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประ27 พ.ค. 2563
15การประชุมสภาเทศบาลตำบลชมภู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2568 พ.ค. 2563
16กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 256417 ก.พ. 2563
17ทต.ชมภู ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลชมภู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ป25 ก.ย. 2561
18ทต.ชมภู ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลชมภู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประ27 ส.ค. 2561
19ทต.ชมภู ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลชมภู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประ15 ส.ค. 2561
20ทต.ชมภู ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลชมภู สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประ27 ก.พ. 2561

1