แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
22
เมื่อวานนี้
124
เดือนนี้
2,812
เดือนที่แล้ว
4,323
ปีนี้
29,522
ปีที่แล้ว
21,779
ทั้งหมด
163,233
ไอพี ของคุณ
3.235.179.111

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบัยที่ 3)13 พ.ค. 2564
2แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 13 พ.ค. 2564
3เส้นทางความก้าวหน้าในระบบแท่ง6 เม.ย. 2564
4นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25649 มี.ค. 2564
5การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร พ.ศ. 256419 ก.พ. 2564
6ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดเชียงใหม่9 ก.พ. 2564
7แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี 256418 ม.ค. 2564
8รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 256315 ต.ค. 2563
9ประกาศ นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 645 ต.ค. 2563
10ประกาศ มาตรการในการสร้างจิตสำนึก 25645 ต.ค. 2563
11แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564 - 25661 ต.ค. 2563
12แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561 - 25631 ต.ค. 2560

1