แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebook



แบบสำรวจความคิดเห็น





ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
73
เดือนนี้
5,121
เดือนที่แล้ว
4,904
ปีนี้
28,598
ปีที่แล้ว
39,771
ทั้งหมด
202,080
ไอพี ของคุณ
3.236.107.249

ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256511 เม.ย. 2565
2คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 256413 พ.ค. 2564
3รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25647 เม.ย. 2564
4รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน21 ธ.ค. 2563
5รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน21 ธ.ค. 2563

1