แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
37
เดือนนี้
37
เดือนที่แล้ว
2,331
ปีนี้
9,304
ปีที่แล้ว
50,079
ทั้งหมด
121,236
ไอพี ของคุณ
18.206.187.81เทศบาลตำบลชมภู มีโครงการที่จะก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณพื้นที่หมู่บ้านหนองป่าแสะ หมู่ที่ 1 ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และพบว่ามีที่ดินสำหรับที่หลวง จำนวน 10-0-32 ไร่ อยู่ในพื้นที่ หมู่ 1 ทางเทศบาลตำบลชมภูจึงขอรังวัดที่ดิน จำนวน 1 งาน เพื่อก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านต่อไป

27 พฤษภาคม 2563

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลชมภู

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เริ่มรับเงินตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

07 พฤษภาคม 2563

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลชมภู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ลงทะเบียนเดือนเมษายน ๒๕๖๓ เริ่มรับเงินเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

07 พฤษภาคม 2563

โครงการจัดจ้างนักเรียน/นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2563

14 เมษายน 2563

วันที่ 13 เมษายน 63 ร่วมปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองและบันทึกข้อมูลผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำจุดบูรณาการคัดกรอง ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

13 เมษายน 2563

เทศบาลตำบลชมภูจัดโครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 โดยเป็นการจัดกิจกรรมทำความสะอาดเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการระบาดของโรค มีการพ่นฆ่าเชื้อ ทำความสะอาด บริเวณ วัด บ้าน โรงเรียน และสถานที่ราชการ

24 มีนาคม 2563

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

24 มีนาคม 2563

24 มีนาคม 2563

20 มีนาคม 2563

20 มีนาคม 2563

คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลชมภู

ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2563

19 มีนาคม 2563

เทศบาลตำบลชมภู จัดโครงการ 5 ส ประจำปีงบประมาณ 2563

ระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2563 

19 มีนาคม 2563

การใช้งานระบบแอปพลิเคชั่น Traffy Fondue ในการแจ้งเหตุการเผาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาทุกชนิดในพื้นที่

12 มีนาคม 2563

10 มีนาคม 2563

รับสมัครนักเรียนและนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2563

10 มีนาคม 2563

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (31 รายการ)