แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
64
เดือนนี้
748
เดือนที่แล้ว
1,704
ปีนี้
13,070
ปีที่แล้ว
50,079
ทั้งหมด
125,002
ไอพี ของคุณ
3.235.107.209โครงการเทศบาลตำบลชมภู สีขาว,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

โครงการเทศบาลตำบลชมภู สีขาว ทำการสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง เพื่อตรวจหาสารเสพติด เช้านี้ระหว่างกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง โดยได้รับการสนับสนุนจากทีมปลัดป้องกัน อ.สารภี

10 สิงหาคม 2563

เปิดให้เข้าใช้บริการแล้ว สระว่ายน้ำเทศบาลตำบลชมภู,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
เปิดให้เข้าใช้บริการแล้ว
สระว่ายน้ำเทศบาลตำบลชมภู หมู่ที่ 6 ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้บริการแล้ว ในวันธรรมดา ตั้งแต่เวลา 15.30 - 20.00 น.
สำหรับท่านใดที่สนใจเข้าใช้บริการสามารถสมัครเข้าใช้บริการ รายละเอียดดังนี้
1. ค่าสมัครสมาชิกรายปี จ่ายค่าธรรมเนียม 30 บาท
2. ค่าบริการลงสระว่ายน้ำ ครั้งละ 10 บาท
** สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกแต่ละประเภทจะได้รับบริการอนุญาตให้ลงสระฟรี 1 วันต่อสัปดาห์ ตามสิทธิที่ทางสระว่ายน้ำกำหนดไว้ **
เอกสารที่ต้องเตรียม
1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ใบ
สมัครได้ในวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. ณ กองการศึกษาฯ เทศบาลตำบลชมภู
06 สิงหาคม 2563

ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
เทศบาลตำบลชมภู ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา โดยมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพบำบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
ผู้ที่สนใจสมัครติดต่อ ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร) ระหว่างวันที่ 5 - 10 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. (เฉพาะวันทำการ)
04 สิงหาคม 2563

กำหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลชมภูร่วมกับประชาคมท้องถิ่น,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

ขอเชิญคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชมภู คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลชมภู กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน  ประธานกลุ่มองค์กรเครือข่ายชุมชนและประชาชนตำบลชมภู เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563                      เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชมภู โดยพร้อมเพรียงกัน

03 สิงหาคม 2563

ประกาศรับสมัครและสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
29 กรกฎาคม 2563

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT),เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

เทศบาลตำบลชมภู ขอเชิญชวนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

(สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดนี้

09 มิถุนายน 2563

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT),เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

เทศบาลตำบลชมภู ขอเชิญชวนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

(สำหรับพนักงานเทศบาลตำบลชมภู) โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดนี้

09 มิถุนายน 2563

หนังสือขอรังวัดที่ดินเพื่อเปลี่ยนการใช้ประโยชน์บางส่วน,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

เทศบาลตำบลชมภู มีโครงการที่จะก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณพื้นที่หมู่บ้านหนองป่าแสะ หมู่ที่ 1 ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และพบว่ามีที่ดินสำหรับที่หลวง จำนวน 10-0-32 ไร่ อยู่ในพื้นที่ หมู่ 1 ทางเทศบาลตำบลชมภูจึงขอรังวัดที่ดิน จำนวน 1 งาน เพื่อก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านต่อไป

27 พฤษภาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลชมภู,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลชมภู

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เริ่มรับเงินตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

07 พฤษภาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลชมภู,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลชมภู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ลงทะเบียนเดือนเมษายน ๒๕๖๓ เริ่มรับเงินเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

07 พฤษภาคม 2563

โครงการจัดจ้างนักเรียน/นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

โครงการจัดจ้างนักเรียน/นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2563

14 เมษายน 2563

13 เมษายน 63 ร่วมปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองและบันทึกข้อมูลผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

วันที่ 13 เมษายน 63 ร่วมปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองและบันทึกข้อมูลผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำจุดบูรณาการคัดกรอง ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

13 เมษายน 2563

โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค COVID-19,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

เทศบาลตำบลชมภูจัดโครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 โดยเป็นการจัดกิจกรรมทำความสะอาดเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการระบาดของโรค มีการพ่นฆ่าเชื้อ ทำความสะอาด บริเวณ วัด บ้าน โรงเรียน และสถานที่ราชการ

24 มีนาคม 2563

ประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

24 มีนาคม 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนและนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
24 มีนาคม 2563

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (42 รายการ)