แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebook

แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
1,653
เดือนที่แล้ว
1,951
ปีนี้
1,653
ปีที่แล้ว
21,779
ทั้งหมด
135,364
ไอพี ของคุณ
18.234.247.75ทต.ชมภู รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ดูแลเด็ก,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลชมภู เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

15 มกราคม 2564

ประกาศจากจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผาในที่โล่ง,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
????????ประกาศจากจังหวัดเชียงใหม่????????
เรื่อง กำหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผา
ในที่โล่ง ทางจังหวัดแจ้งมาทางเอกสารห้ามมีการเผา
ในที่โล่งหากมีการเผามีโทษตามกฎหมาย ❌????❌????
(รายละเอียดอยู่ในเอกสาร)
.
.
ติดต่อ
????งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลชมภู
????แจ้งเหตุด่วนกรุณาติดต่อ
????โทร. 053-420-024 หรือโทรด่วน 1669
12 มกราคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลชมภู เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 9/2564,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลชมภู เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 9/2564

12 มกราคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลชมภู เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 8/2564,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลชมภู เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 8/2564

08 มกราคม 2564

รับสมัคร อปท. เพื่อรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีฯ 64,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีเป็นรางวัลที่สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มอบให้แก่ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีเป็นประจำทุกปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีเงินรางวัลจูงใจทั้งสิ้น 147 ล้านบาท
 
การรับสมัครและแบบประเมินเกณฑ์ชี้วัด ในปี 2564 ใช้ระบบการรับสมัครออนไลน์และกรอกแบบประเมินออนไลน์ โดย อปท.สามารถศึกษาคู่มือการรับสมัครและสมัครได้ที่ http://forms.gle/RozMj19QgJnS8a919 (ภายในวันที่ 23 ม.ค.2564) และสามารถสอบถามเพิ่มเติม ติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดการสมัครได้ที่ Facebook : อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี https://www.facebook.com/localgoodgovernance
 
07 มกราคม 2564

 ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย เทศบาลตำบลชมภู,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
24 ธันวาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลชมภู เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 7/2564,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลชมภู เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 7/2564

24 ธันวาคม 2563

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชมภู,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชมภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

23 ธันวาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลชมภู เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6/2564,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลชมภู เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6/2564

23 ธันวาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลชมภู เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5/2564,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลชมภู เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5/2564

16 ธันวาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลชมภู เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4/2564,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลชมภู เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4/2564

15 ธันวาคม 2563

ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งนายก อบจ. และสมาชิกสภา อบจ.,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเว็บไซต์ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ที่

โดยกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ในการค้นหา
09 ธันวาคม 2563

การแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันที่อาทิตย์ 20 ธันวาคม 2563 นั้น ไม่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าและไม่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนอกเขต ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องไปใช้ลงคะแนนเสียงยังภูมิลำเนาที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 สามารถแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยทำเป็นหนังสือกรอกข้อมูลและลงชื่อผู้แจ้งเหตุ เพื่อแจ้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วันหลังวันเลือกตั้ง (13-27 ธันวาคม 63)โดยสามารถยื่นเอกสารได้ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทนได้  หรือจัดส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน  

เหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

 • มีธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
 • เจ็บป่วย และไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
 • เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
 • เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
 • มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่าหนึ่งร้อยกิโลเมตร
 • ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง
 • เหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่น…………………………………………….

หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้นั้นถูกจำกัดสิทธิดังนี้

 1. สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือ ส.ถ. หรือ ผ.ถ. หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว.
 2. สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
 3. เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ. หรือ ผ.ถ.
 4. ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
 5. ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
 6. ดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น


  สามารถ Download หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (แบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8) ได้ที่นี่
07 ธันวาคม 2563

คู่มือประชาชนการเลือกตั้ง อบจ. 2563,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
03 ธันวาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลชมภู เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลชมภู เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564

02 ธันวาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (92 รายการ)