แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
155
เมื่อวานนี้
153
เดือนนี้
4,019
เดือนที่แล้ว
4,777
ปีนี้
22,592
ปีที่แล้ว
39,771
ทั้งหมด
196,074
ไอพี ของคุณ
18.232.52.135

ขยายการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเดิมชำระภายในเดือนเมษายน เป็น 31 พฤษภาคม 2565
ขยายการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเดิมชำระภายในเดือนเมษายน เป็น 31 พฤษภาคม 2565
กรณีชำระเกินกำหนด จะมีค่าปรับและเงินเพิ่ม ตาม กฎหมาย ดังนี้
????กฎหมายบังคับกรณีผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สำหรับผู้ได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษี(ภ.ด.ส.6)
มาตรา 68 69
1️⃣เสียเบี้ยปรับสูงสุด รัอยละ40 ของค่าภาษี
มาตรา 70
2️⃣เสียเงินเพิ่มร้อยละ1 ของค่าภาษี
✅(เศษของเดือนนับเป็น หนึ่งเดือน)
มาตรา 59 60
3️⃣ระงับการโอนกรรมสิทธิ์ ในโฉนดที่ดิน
ไม่สามารถโอนขาย โอนให้ หรือเปลี่ยนแปลงรายการที่ดินได้ หากยังค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
มาตรา 62
4️⃣ยึด อายัดทรัพย์สินของเจ้าของทรัพย์สิน
✅พ้น90วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด ดำเนินการออกคำสั่งยึด อายัด ทรัพย์สิน เพื่อขายทอดตลาด นำเงินมาชำระค่าภาษีที่ค้าง
????อ้างอิงจาก พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
สอบถามภาษีเพิ่มเติม
☎กองคลัง เทศบาลตำบลชมภู
053-260574

 
06 พฤษภาคม 2565