แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
158
เดือนนี้
4,177
เดือนที่แล้ว
4,777
ปีนี้
22,750
ปีที่แล้ว
39,771
ทั้งหมด
196,232
ไอพี ของคุณ
18.232.52.135


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 256501 ธันวาคม 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า จำนวน 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 พฤศจิกายน 2564
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า จำนวน 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้า จำนวน 1 ชุด19 พฤศจิกายน 2564
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า จำนวน 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้า จำนวน 1 ชุด19 พฤศจิกายน 2564
แบบ บก.06 โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า จำนวน 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้า จำนวน 1 ชุด19 พฤศจิกายน 2564
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชมภู16 พฤศจิกายน 2564
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256420 ตุลาคม 2564
ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างฯ สำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201910 สิงหาคม 2564
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล)30 ธันวาคม 2563
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256414 ตุลาคม 2563
สัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลชมภู01 ตุลาคม 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 256408 กันยายน 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256408 กันยายน 2563
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนสามแยกร้านขายของเก่าถึงวังมัจฉา08 กันยายน 2563
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสามแยกร้านขายของเก่าถึงสามแยกวังมัจฉาพญาชม17 กรกฎาคม 2563
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564)05 ตุลาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564) 23 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2564)20 พฤษภาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 63)25 มกราคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 63)08 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๓ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓)01 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒)25 กันยายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓)25 กันยายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓)25 กันยายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓)25 กันยายน 2563
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.วังมัจฉาพญาชมภู หมู่ที่ 208 กันยายน 2563
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสและรายละเอียดแนบท้าย26 สิงหาคม 2563
ทต.ชมภู ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสามแยกร้านขายของเก่าถึงวังม11 สิงหาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 3 (เมษายน 63 - มิถุนายน 63) 05 สิงหาคม 2563
ทต.ชมภู ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับส่งวิทยุ VHF/FM ชนิดม23 กรกฎาคม 2563
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 บ้านท่าต้นกวาว ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่14 มิถุนายน 2564
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสายบริเวณซอย 6 หมู่ที่ 3 บ้านสุพรรณ14 มิถุนายน 2564
ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 เชื่อม หมู่ที่ 5 ต.ชมภู 14 มิถุนายน 2564
ประกาศราคากลางพัดลมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่พร้อมติดตั้ง14 มิถุนายน 2564
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งพังภายในหมู่บ้านถึงวังมัจฉา25 พฤศจิกายน 2563
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ 425 พฤศจิกายน 2563
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น จำนวน 5 โครงการ24 พฤศจิกายน 2563
ประกาศราคากลางก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ24 พฤศจิกายน 2563
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงห้องทำงานภายในสำนักงานเทศบาลตำบลชมภู06 สิงหาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM) ชนิดมือถือ ขนาด 5 21 กรกฎาคม 2563
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านลุงแก้วสายต้นหาด ม.829 มิถุนายน 2563
ราคากลาง โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลชมภู23 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการประมาณราคารางระบายน้ำ หมู่ 206 มีนาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลชมภู20 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมไอน้ำพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๐ ชุด29 มกราคม 2563
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 29 เมษายน 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 01 เมษายน 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 10 มีนาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 256507 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 07 มกราคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 06 ธันวาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 256416 พฤศจิกายน 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)05 ตุลาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (เดือนธันวาคม 2563 - เดือนพฤษภาคม 2564)31 พฤษภาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน09 มีนาคม 2564
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256312 ตุลาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง09 ตุลาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง21 กันยายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง15 กรกฎาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน25 พฤษภาคม 2563
1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1