แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
51
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
3,652
เดือนที่แล้ว
2,939
ปีนี้
3,652
ปีที่แล้ว
58,167
ทั้งหมด
235,301
ไอพี ของคุณ
3.93.74.25
นางจงรัก นวอนันต์สกุล
ประธาน อสม. หมู่ที่ 1
หมายเลขโทรศัพท์ 097-9613967นางจิรัชยา เรือนเงิน
ประธาน อสม. หมู่ที่ 2
หมายเลขโทรศัพท์ -นางเหรียญทอง ตุ่นรัตน์
ประธาน อสม. หมู่ที่ 3
หมายเลขโทรศัพท์ 091-7472278นางทัศนีย์ พรหมมินทร์
ประธาน อสม. หมู่ที่ 4
หมายเลขโทรศัพท์ 093-1978172นายแสวง อินทรไชย
ประธาน อสม. หมู่ที่ 5
หมายเลขโทรศัพท์ 086-9202698นางพิน อุ่นใจ
ประธาน อสม. หมู่ที่ 6
หมายเลขโทรศัพท์ 094-6249134นางวิไล กันทะตุ่น
ประธาน อสม. หมู่ที่ 7
หมายเลขโทรศัพท์ 089-9553583นางเครือวัลย์ บัวเรียว
ประธาน อสม. หมู่ที่ 8
หมายเลขโทรศัพท์ 085-0347529นางบุญมา จองคำ
ประธาน อสม. หมู่ที่ 9
หมายเลขโทรศัพท์ 084-6136625นางสำรวย นันต๊ะ
ประธาน อสม. ต้นหาด
หมายเลขโทรศัพท์ 086-1957359